เกี่ยวกับเรา

ck1นางสาวสุภาพร  นามสกุลเหมือนทอง  (อุ๋ย)

เกิด  15  พ.ย.  …………

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนวัดบางบัวทอง (โศภณวิทยานุเคราะห์)

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

1  หมู่ 3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120